Телефон: 024/861-532
Факс: 024/862-157


ЈНА 105, Мол, 24435


Капацитет 220, корисницима пружамо услугу исхране, неге, здравствене заштите, културног забавног карактера и услуге физикалне медицине и рехабилитације. Зависно од потреба способности и интересовања корисника смештај се може осигурати у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама.


yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-6.Q16.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory