• Контакт


Адреса

Дом за старе и пензионере
ЈНА 105
24435 Мол
Тел: 024/861-532 Факс: 024/862-157
Е-маил адреса
moladadsp.ust@minrzs.gov.rs
Контакт директора
Данијела Шевић, дипл. економиста
Тел: 024/862-091
Фејсбук