• Смештај


  Процедура за смештај:

 1. поднети захтев за смештај надлежном центру за социјални рад (надлежан је онај Центар према месту становања лица које подноси захтев или лица на које се односи захтев) уз захтев се прилаже следећа документација:
  • Извод из Матичне књиге рођених (евентуално Извод из Матичне књиге венчаних),
  • фотокопија личне карте,
  • фотокопија здравствене књжице,
  • пензиони чек, ако је лице пензионер,
  • уверење о имовном стању,
  • лекарске потврде(од чега болује, да не болује од заразних болести)
  • налаз копрокултуре, налаз на ХИВ, на хепатитис Б и Ц, налаз на клостридију и РТГ плућа
  • стручни радници Вашег Центра за социјални рад ће комплетирати документацију, допунити потребним налазима које ће они урадити (социјална анамнеза, налаз психолога) и упутити на адресу нашег Дома.

  Пре доношења одлуке о доласку у наш Дом, стручно особље Дома Вам сваког радног дана у времену од 10,00-14,00 часова стоји на располагању: можете добити додатне информације и лично погледати Дом. Додатне информације можете добити и телефоном сваког радног дана у времену од 08,00-14,00 часова.

  Социјалне раднице Дома: Слађана Ђокић, шеф Службе социјалне заштите и Анита Киш, социјална радница ће одговорити на сва Ваша питања у вези смештаја.

 2. Комосија за пријем корисника Дома за старе и пензионере и Мол сваког четвртка у 07,30 сати има седницу на којој одлучује о захтевима који су у међувремену стигли.
 3. Уколико је захтев позитивно решен, прелазимо на фазу договарања времена, адекватног места и термина доласка.
 4. Пријеми се врше сваког радног дана, изузев петка у времену од 09,00 до 12,00 часова.
 5. Са собом обавезно понети:

  • здравствени картон,
  • оверену здравствену књижицу,
  • личну карту,
  • очитан рендгенски снимак плућа,
  • лекове за пар дана,
  • личну гардеробу
 6. Спремни сте да дођете, ми Вас очекујемо и надамо се да ћете се у нашој средини осећати лепо.

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА

НЕЗАВИСНИ КОРИСНИЦИ 21.941,00 ДИНАРА
ПОЛУЗАВИСНИ КОРИСНИЦИ 25.684,00 ДИНАРА
ЗАВИСНИ КОРИСНИЦИ 34.760,00 ДИНАРА

Цене смештаја увећава се за износ месечног џепарца који износи 5,5 % за кориснике који имају лична примања и 3,5 % за кориснике без примања, од просечне бруто зараде у РС.