• Смештај


  Процедура за смештај:

 1. поднети захтев за смештај надлежном центру за социјални рад (надлежан је онај Центар према месту становања лица које подноси захтев, или лица на које се односи захтев) уз захтев се прилаже следећа документација:
  • Извод из Матичне књиге рођених (евентуално Извод из Матичне књиге венчаних),
  • Уверење о држављанству,
  • фотокопија личне карте,
  • фотокопија здравствене картице,
  • пензиони чек, ако је лице пензионер,
  • уверење о имовном стању,
  • уверење из катастра непокретности,
  • лекарске потврде(од чега болује, да не болује од заразних болести)
  • налаз копрокултуре, налаз на ХИВ, на хепатитис Б и Ц, налаз на TPHA-да не болује од сифилиса, налаз на клостридију и РТГ плућа, налаз психијатра,
  • стручни радници Вашег Центра за социјални рад ће комплетирати документацију, допунити потребним налазима које ће они урадити (социјална анамнеза, налаз психолога, захтевом образац С-1, даћете изјаву о плаћању, уколико самостално плаћате, или сродник плаћа-оверити код нотара исту) и упутити на адресу нашег Дома.

  Пре доношења одлуке о доласку у наш Дом, стручно особље Дома Вам сваког радног дана у времену од 10,00-14,00 часова стоји на располагању: можете добити додатне информације и лично погледати Дом. Додатне информације можете добити и телефоном сваког радног дана у времену од 08,00-14,00 часова.

  Социјалне раднице Дома: Слађана Ђокић, шеф Службе социјалне заштите и Анита Киш, социјална радница ће одговорити на сва Ваша питања у вези смештаја.

 2. Комосија за пријем корисника Дома за старе и пензионере и Мол једанпут недељно има Комисију за пријем корисника на којој разматра захтев за пријем.
 3. Уколико је захтев позитивно решен, прелазимо на фазу договарања времена, адекватног места и термина доласка.
 4. Пријеми се врше сваког радног дана, изузев петка у времену од 09,00 до 12,00 часова.
 5. Са собом обавезно понети:

  • здравствени картон,
  • оверену здравствену картицу,
  • личну карту,
  • очитан рендгенски снимак плућа,
  • лекове за пар дана,
  • личну гардеробу
 6. Спремни сте да дођете, ми Вас очекујемо и надамо се да ћете се у нашој средини осећати лепо.
 7. Процедура за посете корисницима на смештају:
 8. Ради што целисходније организације посета корисницима на смештају у Установи, посете се реализују радним данима и викендом у 11.00 часова и 15.00 часова. Трајање посета је ограничено узимањем терапије и оброка корисника или тренутним здравственим и психичким стањем корисника, о чему посебно воде рачуна запослени у Служби здравствене заштите Установе. Сваку посету која ће бити реализована радним данима, неопходно је заказати најкасније дан раније, а посете које ће бити реализоване викендом, неопходно је заказати и договорити најкасније до последњег радног дана текуће недеље, односно до петка.

  Време заказивања посета радним данима: од 8,00 часова до 14.00 часова
  Посете се заказују на телефон: 024/862-157

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА

1.
Месечна цена услуга
Дневна цена услуга
IV СТЕПЕН ПОДРШКЕ
28.523,00 ДИНАРА
920,11 ДИНАРА
III СТЕПЕН ПОДРШКЕ
33.389,00 ДИНАРА
1.077,07 ДИНАРА
II СТЕПЕН ПОДРШКЕ
36.828,00 ДИНАРА
1.188,01 ДИНАРА
I СТЕПЕН ПОДРШКЕ
45.188,00 ДИНАРА
1.457,68 ДИНАРА
2.
Цене услуга смештаја из тачке 1. се увећавају за 20% ако су корисници смештени у једнокреветним собама.

Цене смештаја увећава се за износ месечног џепарца који износи 5,5 % за кориснике који имају лична примања и 3,5 % за кориснике без примања, од просечне бруто зараде у РС.