• Дневнe услугe у заједници


Дом за старе и пензионере Мол од дана 16.10.2017. године поново пружа услуге ванинституционалне заштите старим, изнемоглим , хронично оболелим лицима, којa услед ограничених способности имају тешкоће да живе самостално, a чије је пребивалиште на територији општине Ада. Активности услуге помоћ у кући усмерене су ка одржању и унапређењу квалитета живота корисника. Активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника, реализују се у складу са могућностима корисника да би што дуже остали у свом окружењу. Услуге помоћи у кући обухватају следеће активности:

 • помоћ у обезбеђивању исхране (набавку намирница, обезбеђивање готпвих оброка, припрема лаких оброка, помоћ при храњењу, достављање ручка
 • помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана (помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, купању, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија)
 • помоћ у загревању просторија (ложење ватре,чишћење пећи, помоћ у набавци огрева)
 • помоћ у задовољавању социјалних, културнозабавних и других потреба (помоћ прик кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, старање о плаћању рачуна)
 • контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, сл.);

Активности у оквиру услуге помоћ у кући реализује геронтодомаћица, са завршеном обуком по акредитованом програму.
Радно време Службе дневних услуга у заједници је сваки радни дан од 06 до14 сати.
Потребна документација:

Захтев за пружање услуге помоћ у кући се подоноси директно пружаоцу услуге Дом за старе и пензионере Мол ул. ЈНА 105., или поштом. Потребно је уз захтев приложити следећу документацију:

 1. фотокопија личне карте
 2. уверење о приходима
 3. фотокопија здраствене књижице
 4. попуњен захтев за пружање дневних услуга у заједници
 5. фотокопију релевантних лекарских налаза
 6. фотокопију задњег пензионог чека

A moholi Idősek otthona 2017.10.16- tól ismételten megkezdi az Intézményen kívüli védelem szolgáltatásának működtetését, amely azon személyek számára nyújt ellátást, akik időskoruk, idült betegségük vagy rokkantságuk következtében mindennapi tevékenységük elvégzésében segítségre szorulnak. A szolgáltatás igénylésének feltétele hogy a felhasználó Ada község területén bejelentett lakcímmel rendelkezzen. A ház körüli segítségnyújtás célja a felhasználó személy saját lakókörnyezetében történő önálló életvitele előmozdítása, ill. fenntartása. A ház körüli segítségnyújtás, mint szolgáltatási forma a következő tevékenységeket foglalja magába:

 • segítségnyújtás az élelmiszer biztosításában (élelmiszer beszerzés, gyors ételek elkészítése, segítségnyújtás az étkezés alkalmával,ebéd kiszállítása)
 • segítségnyújtás a személyi,ill. lakóhely higiénájának fönntartásában (segítség az öltözésben, vetkőzésben, a fiziológiai szükségletek elvégzésében, mosdatásban, fürdetésben, borotválkozásban, körömvágásban,személyes ruházat és ágynemű váltása)
 • segítségnyújtás a lakóhely bemelegítésében(tüzelés, kályhatisztítás, segítség a tüzelőanyag beszerzésében)
 • segítségnyújtás a szociális, kulturális és egyéb szükségletek kielégítésében (segítség a mozgásban lakóhelyen belül és kívül, újság, ill. könyv beszerzése, számlák befizetéséről való gondoskodás,gyógyszerek kiváltása)
 • vitális funkciók ellenőrzése (vérnyomásmérés, lázmérés, vércukormérés)

A tevékenységeket geronto- háziasszony realizálja, a ház körüli segítségnyújtás szolgáltatás nyújtásra akkreditált program szerint.
Az Intézményen kívüli ápolás munkaideje munkanapokon 06:00 tól- 14:00 óráig
A szolgáltatás igényléséhez szükséges dokumentáció:

A kérelmet a moholi Idősek otthonában lehet személyesen, ill. postai úton átadni, amely a Jugoszláv Néphadsereg utca 105 szám alatt található. A kérelem benyújtásához a következő dokumentációt szükséges csatolni:

 1. igazolvány fénymásolat
 2. jövedelem szóló bizonylat
 3. egészségügyi könyvecske fénymásolata
 4. kitöltött kérelem
 5. releváns orvosi bizonylat
 6. utolsó nyugdíjcsekk fénymásolata